معرفی جشنواره رهبران کارآفرین

برای هماهنگی مستقیم و کسب اطلاعات بیشتر با دبیرخانه دائمی جشنواره رهبران کارآفرین

با شماره ۸۸۲۲۴۷۲۳ (۰۲۱) تماس حاصل فرمایید.