شاخص‌های ارزیابی جشنواره رهبران کارآفرین

  • نوآوری : (شامل اختراعات؛ انواع فعالیت های نوآورانه در جهت راه اندازی و توسعه کسب و کار و ابداع و به کارگیری فناوری های نوین دانش بنیان؛ نوآوری در فرایندهای تولید یا ارائه خدمت و …)
  • تولید محصولات یا ارائه خدمات جدید
  • اشتغال زایی : تعداد شاغلان بیمه شده و کارکنان دارای مهارت های فنی، انسانی و …
  • صادرات محصول یا خدمت
  • خطرپذیری : شامل ورود به حوزه های جدید کسب و کار مانند بازارهای جدید
  • آینده ­نگری: (شامل: تهیه و تنظیم طرح کسب و کار، برنامه استراتژیک، انواع برنامه­ های توسعه منابع انساني و مالي، بهینه ­سازی مصرف انرژی و …)
  • بهره ­وری و توسعه­ ی منابع انسانی: (شامل: بهره ­گیری از شرکت­های مشاوره­ بهبود بهره­ وری، پرورش و توانمندسازی منابع انسانی، استقرار نظام­ های نوین مدیریتی و …)
  • پذیرش مسئولیت اجتماعی و حمایت از محرومان: (دغدغه ­ها و دستاوردهای اجتماعی و اخلاقی کارآفرین)
  • خدمات علمی و فرهنگی: (تحصیلات رسمی، آثار علمی و فرهنگی انتشار یافته، شرکت در دوره­ های آموزشی-کاربردی، مشارکت در طرح­های علمی، آموزشی و ترویجی و خيریه )