ثبت نام مقدماتی رهبر کارآفرین

تلفکس دبیرخانه : ۸۸۲۲۴۷۱۸

ایمیل دبیرخانه: conference.iran1400@gmail.com

شماره تلگرام برای اعلام حضور :۰۹۱۹۳۱۰۳۳۱۹