تماس با جشنواره رهبران کارآفرین

آدرس دبیرخانه: تهران، میدان انقلاب، خیابان کارگر شمالی، خیابان شانزدهم امیر آباد، دانشکده کارآفرینی

 

تلفکس دبیرخانه: ۸۸۲۲۴۷۱۸ – ۸۸۲۲۴۷۲۳