ارکان جشنواره رهبران کارآفرین

دکتر محمدرضا حافظی – رئیس جامعه خیّرین مدرسه ساز ایران

مهندس غلامحسین شافعی – رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران

مهندس محمد عطاردیان – رئیس کانون عالی انجمن­های صنفی کارفرمایی ایران

دکتر محمدرضا زالی – رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

دکتر محمدرضا زالی – رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

دکتر محمد حسن مبارکی – معاون پژوهشی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

روح اله مددی – دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

 • دکتر میرشجاعیان،معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی
 • دکتر خسرو پیری – مدیر دفتر پژوهش و فناوری وزارت علوم
 • دکتر توفیقی – معاون فناوری و پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت
 • دکتر محمدامین سازگار نژاد – معاون وزیر و رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور
 • دکتر نصیری قیداری، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو
 • دکتر محدثه محب حسینی، کمیسیون ملی یونسکو
 • دکتر عباس صدری، رییس دفتر منطقه ای آیسسکو
 • دکتر کوروش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان
 • دکتر عیسی منصوری ، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 • دکتر ریاحی کیا، مدیرکل توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 • مهندس شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
 • دکتر محمدرضا سپهری، رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی
 • دکتر بای، مدیرکل دفتر هماهنگی مراکز علمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 • دکتر وطنی، معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 • دکتر محمودرضا جعفریان،دفتر هماهنگی مراکز علمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 • دکتر محمد حسن مبارکی، معاون مالی و اداری دانشکده کارافرینی دانشگاه تهران
 • دکترسید مصطفی رضوی، معاون پارلمانی و امور مجلس وزارت اقتصادی و دارایی
 • دکتر قنبر محمدی الیاسی، دانشگاه تهران
 • مهندس صفاری نیا – دبیر جایزه مصطفی
 • دکتر کرباسی – مرکز تحقیقات اسلامی اتاق بازرگانی ایران
 • خانم دکتر زهرا آراستی – هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
 • دکتر امیر اخلاصی – هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
 • خانم زهره اصغری – کارآفرین برتر ملی
 • مهندس سید حسین افتخاریان- مشاور کانون عالی کارفرمایی کشور
 • دکتر سید رضا حجازی – هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
 • دکتر مسلم خانی – مدرس دانشگاه
 • دکتر مهران رضوانی – هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
 • دکتر حمید پاداش– هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
 • مهندس علیرضا رضایی عارف – کارآفرین برتر ملی
 • مهندس سید جلیل هاشمی – کارآفرین برتر ملی
 • دکترجهانگیر یداللهی فارسی  – هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
 • محمد حسینخانی – معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران