تماس با ما

آدرس دبیرخانه: تهران، میدان انقلاب، خیابان کارگر شمالی، خیابان شانزدهم امیر آباد، دانشکده کارآفرینی

تلفکس دبیرخانه: ۸۸۲۲۴۷۱۸ – ۸۸۲۲۴۷۲۳