ثبت نام در جشنواره

 

فرم ثبت نام مقدماتی در جشنواره رهبران کارآفرین


تلفکس دبیرخانه : ۸۸۲۲۴۷۱۸

ایمیل دبیرخانه: conference.iran1400@gmail.com

شماره تلگرام برای اعلام حضور :۰۹۱۹۳۱۰۳۳۱۹