طرح بازاریابی چیست؟ فرمت طرح بازاریابی شامل چه عناوینی است؟

طرح بازاریابی بخشی مهم از طرح کسب و کار است.

از این رو فرایند طرح ریزی بازاریابی بخش مهمی از فرایند برنامه ریزی و بودجه بندی شرکت ها تلقی می شود. طرح بازاریابی هدف ها و چشم اندازهای بازاریابی را مشخص می نماید و سیاست های دسترسی به اهداف را پیشنهاد می دهد. نباید فراموش کرد که طرح بازاریابی تمام اهداف و استراتژی های برند و شرکت را شامل می شود.

طرح بازاریابی چیست؟

مفهوم طرح بازاریابی به منظور تشریح روش های استفاده منابع بازاریابی به منظور نیل به اهداف بازاریابی به کار می رود. بخشبندی بازار ، آشنایی با جایگاه بازار، پیش بینی حجم بازار و برنامه ریزی سهم عملیاتی بازار در مفهوم طرح بازاریابی قرار دارد.

مزایای طرح بازاریابی و برنامه بازاریابی

طرح بازاریابی مزایای قابل توجهی برای برندها شرکت ایجاد می نماید. برخی از مزیت های طرح بازاریابی عبارتست از:

۱- تقویت روحیه همکاری در واحد فروش

۲- بهره برداری بهتر از منابع مالی و انسانی

۳- کمک به شرکت در دستیابی به اهداف شرکت

۴- آشنایی با فرصت های بازاریابی

۵- چارچوب طرح بازاریابی

۶- تثبیت هویت برند

ساختار جامع طرح بازاریابی از ساختار هایی که در پایین توضیح داده شده است، تشکیل شده است و محتوای طرح بازاریابی بر اساس پیش بینی ها و مطالعات انجام شده تغییر خواهد نمود.

ویژگی های طرح بازاریابی جامع

۱- کمی (Quantified) : نتایج هر اقدام باید به طور ملموس مشخص شود تا بتوان عملکرد آن را بررسی نمود.

۲- شفافیت طرح بازاریابی (Clear) : بدین معنا که بدون هیچگونه ابهامی، اقداماتی که باید انجام شود را مشخص نماید.

۳- متمرکز (Focused) : باید در مقابل وسوسه شاخ و برگ دادن به اقدامات و طرح ها مقاومت کرد. همچنین طبق قانون ۸۰-۲۰ باید روی مشتریان و یا محصولات اصلی تمرکز بیشتری داشت.

۴- واقعی (Realistic) : طرح بازاریابی باید قابل دستیابی باشد

۵- پذیرش همگانی (Agreed) : افرادی که در جریان عملیاتی نمودن طرح بازاریابی هستند باید به آن معتقد داشته باشند و از آن تبعیت کنند.

عناصر طرح بازاریابی

در شرکت های کوچک و متوسط طرح بازاریابی بصورت یک کتابچه استراتژی بازاریابی می باشد که شامل نقاط ضعف و قوت رقبا ، سطح تقاضای محصولات یا خدمات در بازار و نحوه ارائه محصولات رقبا می باشد. این کتابچه شامل عناصر زیر است:

۱- شرح محصولات یا خدمات با جزئیات

۲- بودجه بازاریابی با احتساب هزینه های تبلیغات

۳- شرح جایگاه برند شامل مزایا و معایب بازاریابی شرکت و محصولات و خدمات رقبا

۴- سیاست های قیمت گذاری ( جنگ قیمتی ) و تخفیف های فروش

۵- بخشبندی و هدفگذاری بازار

و در فرمت دیگری کتابچه طرح بازاریابی شامل اجزای اصلی :طرح بازاریابی - برنامه بازاریابی - marketing plan

۱- چکیده مدیریتی

۲- تحلیل محیطی

۳- پیش بینی های مالی

۴- استراتژی بازاریابی

۵- تحلیل فرصت ، تهدید ، قوت و ضعف

۶- اهداف عینی و عملیاتی

۷- برنامه عملیاتی

۸- شاخص های ارزیابی  و کنترل

فرمت طرح بازاریابی

۱- چکیده جامع و اجرایی

۲- فهرست عنوان های طرح

۳- چکیده ای از وضعیت شرکت : این قسمت شامل همه اطلاعات مربوطه، متشکل از تجزیه و تحلیل نقاط SWOT است.

۴- متمرکز بر فرصت های شرکت در بازار:  این قسمت شامل یک بررسی از بخش های مختلف بازارهای هدف ، مشتریان و بررسی نیازهای هر بخش بازار، مشکلات رقابتی که محصولات شرکت با آن ها مواجه اند. این پروسه در برنامه بازاریابی اینترنتیبسیار مهم است.

۵- اهداف مالی و بازاریابی : اهداف مالی به عنوان مهمترین شاخص ارزیابی مطرح می گردد و از آن انتظار می رود که به سود منجر می گردد. از مهم ترین اهداف بازاریابی می توان به عنوان فروش یا توسعه سهم بازار اشاره نمود.

۶- خلاصه ای از استراتژی بازاریابی شرکت: این خلاصه، بازار هدف و چگونگی برندینگ ، تولیدات محصول، توزیع و قیمت گذاری را مشخص می نماید. همچنین این استراتژی شامل تمامی اقدامات متشکل از نوسازی در واحد فروش ، روش های افزایش فروش ،برنامه جامع تبلیغاتی ، برنامه های مربوط به بازاریابی یا بازاریابی شبکه ای و غیره باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *