مراسم تجلیل از رهبر کارآفرین اجتماعی،پروفسور داتو غزالی

 مراسم تجلیل از پروفسور داتو غزالی، از رهبران کارآفرینی اجتماعی در کشور مالزی، و از حامیان دانشکده کارآفرینی، از ساعت ۱۴ الی ۱۶ روز سه شنبه ۱۲ اسفند ماه  در آمفی تئاتر دانشکده کارآفرینی برگزار میشود. همچنین در این مراسم از دانشجویان و کارکنان فعال در برگزاری  دومین جشنواره  تجلیل از رهبران کارآفرین تقدیر به عمل خواهد آمد.

IMG_1376