دیدار نوروزی اعضای هیأت رییسه دانشکده با کارآفرینان

ماههای آغازین سال ۹۴ جلساتی با عنوان دیدار نوروزی  با هر یک از کارآفرینان و خیّرین برگزار شد .در این جلسات ضمن قدردانی و تشکر از حضور پر برکتشان در دومین جشنواره رهبران کارآفرین، گزارش جشنواره تقدیم گردید.

12

دیدار با جناب آقای حاج جلیل تواضع – ۲۲ فروردین ۹۴

sadr

دیدار با جناب آقای مهندس صدر هاشمی نژاد- ۲۶ فروردین ۹۴

DSC_0086

دیدار با جناب آقای مهندس عطاردیان – ۲۶ فروردین ۹۴

DSC_0006

دیدار با جناب آقای مهندس حمیدی -اسفند ۹۳

DSC_0095

دیدار با جناب آقای سید جلیل هاشمی – ۸ اردیبهشت ۹۴

DSC_0053

دیدار با جناب آقای بهروز بهمن زنگی – ۶ اردیبهشت ۹۴

  DSC_0011

 دیدار با جناب آقای مهندس بشیر انیسی – ۲ اردیبهشت ۹۴

 

دیدار با جناب آقای محمدحسین مبین و سرکار خانم مهندس مبین – ۲ خرداد ۹۴

 DSC_0076

دیدار با جناب اقای دکتر حافظی – ۲۹ اردیبهشت ۹۴

112

دیدار با جناب آقای مهندس فنایی

fard2

دیدار با جناب آقای مهندس محمود فرد قاسمی – ۹ خرداد ۹۴

DSC_0026

دیدار با جناب آقای دکتر مهدی بابا