دیدار ریاست دانشکده کارآفرینی با حاج آقا نیّری از رهبران کارآفرین اجتماعی

 

سه شنبه  ۲۴ شهریور ۱۳۹۴ جلسه دیدار با آقای حاج سید رضا نیّری (مدیرکل محترم مجمع خیرین تامین سلامت کشور) در دفتر ایشان با حضور آقای دکتر زالی ( ریاست دانشکده کارآفرینی) و  آقای دکتر مبارکی ( معاون اداری و مالی دانشکده کارآفرینی)  برگزار شد.

DSC_0116DSC_0146DSC_0143