دیدار ریاست دانشکده کارآفرینی با آقای مهندس جلال عجایبی از رهبران کارآفرین

روز پنج شنبه ۱۲ شهریور ۹۴ دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران میزبان یکی دیگر از رهبران کارآفرین سال گذشته بود. آقای مهندس سید جلال عجایبی، سلطان گل و گیاه ایران با آقای دکتر محمدرضا زالی ریاست محترم دانشکده کارآفرینی درخصوص ضرورت و نحوه برگزاری سومین جشنواره بین المللی و همینطور در زمینه ضرورت و اهمیت توسعه کارافرینی بحث وبررسی داشتند.

20150903_102356 20150903_115548 20150903_115604