رهبر کارآفرین مهندس رضا حمیدی، مدرن ترین کارخانه تولید حومه ایران را در چناران افتتاح کرد

 وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از ۶ هزار طرح نیمه تمام تولیدی در کشور که در ابتدای دولت تدبیر و امید وجود داشت تاکنون

ادامه